Kontakt

ul. Puławska 479 lok. 8
02-844 Warszawa

tel/fax - +48 22 8470029
e-mail: kancelaria@rkkdp.pl

Oferta

Kancelaria świadczy szeroko rozumiane usługi doradztwa podatkowego, w szczególności są to:

Bieżąca obsługa

 • konsultacje w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta (w formie telefonicznej lub elektronicznej);
 • sporządzanie pisemnych opinii i analiz podatkowych, wystąpień o udzielenie pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wszelkich aspektów dotyczących bieżącej działalności Klienta;
 • reprezentacja w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi;
 • opiniowanie umów cywilno-prawnych pod kątem prawa podatkowego;
 • oraz inne formy doradztwa ustalone indywidualnie z Klientem.

Optymalizacja i planowanie podatkowe

 • planowanie krajowych i międzynarodowych transakcji w celu zapewnienia ich korzystnego ukształtowania pod względem podatkowym.

Doradztwo przy inwestycjach kapitałowych, fuzjach i przejęciach

 • analiza podatkowa przeprowadzanych przez Klienta transakcji wraz z ich kosztami podatkowymi;
 • analiza zagrożeń podatkowych związanych z transakcją, ocena poziomu ryzyka podatkowego oraz możliwości jego minimalizacji;
 • przeprowadzanie przeglądów "due diligence".

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

 • identyfikacja i minimalizacja zagrożeń podatkowych występujących w działalności Klienta,
 • opracowanie mapy ryzyk podatkowych wraz z ich analizą;
 • opracowanie i wdrożenie działań mających na celu właściwe zarządzanie istniejącymi ryzykami podatkowymi oraz ich optymalizację.

Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz sądowych

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu kontrolnym (konsultacje w trakcie kontroli, udział w przesłuchaniach, odwołania);
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu podatkowym oraz sądowym (skargi do WSA, skargi kasacyjne);

Audyty podatkowe

 • przeprowadzanie rachunkowych celem sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych uKlienta;
 • diagnoza nieprawidłowości oraz działań rodzących ryzyko podatkowe;
 • rekomendowanie prawidłowych rozwiązań pozwalających na minimalizację ryzyka bądź jego wyeliminowanie;
 • przeprowadzenie audytu:
  - wstępnego: dla określonego ryzyka podatkowego;
  - szczegółowego: dla wybranego podatku lub zagadnienia prawno-podatkowego;
  - kompleksowego: dla wszystkich rozliczeń w danym roku podatkowym.

Ceny transferowe

 • analiza zagrożeń w zakresie cen transferowych;
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • analiza funkcjonalna z zakresu cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego.

Szkolenia